[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch H2S, CO2 trong KSH cho chuyên gia Cu Ba

[/kythuat]
[tomtat]
Thực tập về thiết kế hầm khí sinh học qui mô lớn dạng hình ống với kết cấu bê tông cốt thép và phương pháp làm sạch H2S, CO2 trong KSH cho chuyên gia Cu Ba
MỤC LỤC
I. CÁC THÔNG TIN CHUNG
I.1. Nhiệm vụ dự án
I.2. Cơ quan thực hiện
I.2.1. Phía Cu Ba
I.2.2. Phía Việt Nam
I.3. Mục tiêu của dự án hợp tác
I.4. Thời gian thực hiện
I.5. Nội dung hợp tác
I.6. Kinh phí
II. CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
II.1. Công tác chuẩn bị
II.2. Công tác triển khai thực hiện
II.3. Tiến độ thực hiện dự án
III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN
III.1. Điểm qua một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dự án
III.1.1. Thuận lợi
III.1.2. Một số khó khăn
III.2. Kết quả đạt được
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ DỰ ÁN
[/tomtat]

Bài viết liên quan