[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng phần mềm mô phỏng thực hành ảo cho bơm và hệ thống thuỷ lực trên tàu thuỷ

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng phần mềm mô phỏng thực hành ảo cho bơm và hệ thống thuỷ lực trên tàu thuỷ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BƠM VÀ HỆ THỐNG THỦY LỰC SỬ DỤNG TRÊN TÀU THỦY
1.1. Khái quát chung.
1.2. Khái quát về các loại bơm thường sử dụng trên tàu thủy.
1.3. Khái quát về hệ truyền động thủy lực.
Chương 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH XÂY DỰNG PHẦN MỀM THỰC HÀNH ẢO VỀ BƠM VÀ HỆ THỐNG THỦY LỰC SỬ DỤNG TRÊN TÀU THỦY
2.1. Sơ đồ thiết kế tổng quát.
2.2. Thiết kế mô hình để xây dựng các modul chính của phần mềm.
Chương 3: PHẦN MỀM THỰC HÀNH ẢO VỀ BƠM VÀ HỆ THỐNG THỦY LỰC SỬ DỤNG TRÊN TÀU THỦY
3.1. Công dụng và đặc điểm của phần mềm.
3.2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm.
3.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TỔNG THUẬT TÀI LIỆU
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan