[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép bằng MATLAB V2

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng phần mềm tính toán cốt thép bằng MATLAB V2
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I TỔNG QUAN
1.1 Khái niệm nén lệch tâm xiên
1.2 Nội lực để tính toán nén lệch tâm xiên
1.3 Sự làm việc của nén lệch tâm xiên
1.4 Ứng suất trong cốt thép
1.5 Các trường hợp tính toán nén lệch tâm
CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MẶT BIỂU ĐỒ TƯƠNG TÁC THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCXDVN 356:2005
2.1 Biểu đồ tương tác
2.2 Mặt biểu đồ tương tác
2.3 Nguyên tắc xây dựng mặt biểu đồ tương tác từ hình dạng và kích thước vùng nén bê tông
2.4 Các dạng vùng nén
2.5 Đường giới hạn vùng nén
2.6 Xác định phần đóng góp vào Nz, Mx, My của bê tông vùng nén
2.7 Xác định phần ảnh hưởng của cốt thép lên Nz, Mx, My
2.8 Xác định mặt biểu đồ tương tác
2.9 Quy ước dấu
2.10 Sử dụng mặt biểu đồ tương tác trong tính toán và kiểm tra
2.11 Cắt mặt biểu đồ bằng mặt phẳng đứng
2.12 Cắt mặt biểu đồ bằng mặt phẳng ngang
2.13 Cột chữ nhật chịu nén lệch tâm một phương
CHƯƠNG III VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY VI TÍNH ĐỂ XÂY DỰNG MẶT BIỂU ĐỒ TƯƠNG TÁC
3.1 Xây dựng họ đường cong là các mặt cắt ngang của mặt biểu đồ tương tác
3.2 Trình tự xây dựng họ đường cong là các mặt cắt tương tác
3.3 Sơ đồ khối
CHƯƠNG IV HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan