[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ứng dụng hoá dự phòng bằng phác đồ ROM cho những người tiếp xúc với bệnh nhân phong tại Khánh Hoà

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ứng dụng hoá dự phòng bằng phác đồ ROM cho những người tiếp xúc với bệnh nhân phong tại Khánh Hoà
MỤC LỤC
NHỮNG CHỮ VIẾT
TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Sơ lược về quá trình phát triển bệnh phong.
1.2. Sự lây truyền bệnh phong.
1.3. Nhận thức về bệnh phong trong cộng đồng.
1.4. Tình hình bệnh phong trên thế giới.
1.5. Tình hình bệnh phong tại Việt Nam.
1.6. Tình hình bệnh phong tại Khánh Hòa.
1.7. Phân loại bệnh phong.
1.8. Điều trị bệnh phong.
1.9. Phác đồ đa hóa trị liệu theo Tổ chức Y tế thế giới.
1.10. Vi khuẩn học Mycobacterium leprea.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Địa điểm nghiên cứu.
2.4. Nội dung nghiên cứu.
2.5. Phương pháp xử lý số liệu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung.
3.2. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo giới.
3.3. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo dân tộc.
3.4. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo trình độ học vấn.
3.5. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo địa phương.
3.6. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo nhóm bệnh nhân tiếp xúc.
3.7. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo thời kỳ quản lý.
3.8. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo mối quan hệ.
3.9. Kết quả xét nghiệm lại PGL-1 sau 6 tháng sử dụng phác đồ ROM.
3.10. Các kết quả xét nghiệm lại PGL-1 sau 6 tháng dùng phác đồ ROM theo các yếu tố dịch tễ.
3.11. Bệnh nhân phong mới tại Khánh Hòa qua các năm.
3.12. Bệnh nhân mới phát hiện năm 2005 - 2006 có uống phác đồ ROM.
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Về giới tính và kết quả xét nghiệm PGL-1.
4.2. Về kết quả xét nghiệm PGL-1 theo địa phương.
4.3. Mối quan hệ giữa thể bệnh tiếp xúc và kết quả xét nghiệm PGL-1.
4.4. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo thời kỳ quản lý của bệnh nhân phong.
4.5. Tỉ lệ PGL-1 (+) theo các mối quan hệ với bệnh nhân phong.
4.6. Phản ứng thuốc đối với những người uống dự phòng phác đồ ROM.
4.7. Kết quả xét nghiệm PGL-1 sau 6 tháng uống phác đồ ROM.
4.8. Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới trong năm 2005 và năm 2006.
4.9 Tình hình bệnh nhân phong mới trong số những người đã uống phác đồ ROM.
Chương 5: KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan