[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc điều chỉnh đầu phân áp đến đặc tính làm việc của rơle so lệch kỹ thuật số

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc điều chỉnh đầu phân áp đến đặc tính làm việc của rơle so lệch kỹ thuật số
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: ẢNH HƯỚNG CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐẦU PHÂN ÁP ĐẾN BẢO VỆ SO LỆCH
1.1. Khái quát.
1.2. Tổng quan về kỹ thuật điều chỉnh điện áp.
1.3. Tổng quan về Rơle so lệch số máy biến áp.
1.4. Ảnh hưởng của OLTC đến đặt tính bảo vệ so lệch.
1.5. Kết luận.
Chương II: NÂNG CAO ĐỘ NHẠY CỦA BẢO VỆ SO LỆCH ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ÁP ĐIỀU ÁP DƯỚI TẢI
2.1. Mô hình nghiên cứu sự cố trong máy biến áp OLTC.
2.2. Phương pháp nâng cao độ nhạy của bảo vệ so lệch máy biến áp OLTC.
2.3. Kết luận.
Chương 3: MÔ PHỎNG BẢO VỆ SO LỆCH MÁY BIẾN ÁP OLTC
3.1. Tổng quan về Matlab _ Simulink.
3.2. Mô hình mô phỏng và kết quả.
3.3. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan