[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu biện pháp ngăn chặn hồ quang thứ cấp trong hệ thống truyền tải siêu cao áp bằng kháng điện bù ngang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu biện pháp ngăn chặn hồ quang thứ cấp trong hệ thống truyền tải siêu cao áp bằng kháng điện bù ngang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG KHÁNG ĐIỆN BÙ NGANG TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN SIÊU CAO ÁP
1.1. Tổng quan về hệ thống điện hợp nhất và các vấn đề về truyền tải điện đi xa
1.2. Công suất phản kháng trên đường dây siêu cao áp
1.3. Bù ngang trên đường dây siêu cao áp
1.4. Nhận xét
CHƯƠNG 2: NGĂN CHẶN HỒ QUANG THỨ CẤP TRÊN ĐƯỜNG DÂY SIÊU CAO ÁP BẰNG KHÁNG ĐIỆN BÙ NGANG
2.1. Hồ quang thứ cấp trên các đường dây dài SCA
2.2. Ngăn chặn hồ quang thứ cấp trên các đường dây dài SCA
2.3. Điện dung đường dây 3 pha
2.4 Các sơ đồ đấu nối của kháng điện bù ngang cho đường dây 3 pha
2.5. Kết luận
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI KHÁNG ĐIỆN ĐỂ LỰA CHỌN KHÁNG ĐIỆN TRUNG TÍNH
3.1. Mở đầu
3.2. Thông số kháng điện bù tác dụng dung dẫn của đường dây 3 pha
3.3. Tính toán sự cố chạm đất một pha khi bù bằng kháng điện đối với đường dây 3 pha mạch đơn
3.4. Nhận xét
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN KHÁNG ĐIỆN BÙ NGANG ĐỂ NGĂN CHẶN HỒ QUANG THỨ CẤP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 500KV VIỆT NAM
4.1. Tổng quan hệ thống điện 500kV Việt Nam
4.2. Tính toán kháng điện trung tính đường dây 500kV Bắc-Nam-Cung đoạn Pleiku-Daknong
4.3. Tính toán kháng điện trung tính đường dây 500kV mạch kép Thường Tín-Quảng Ninh
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan