[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu biên soạn sách học chữ Thái tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu biên soạn sách học chữ Thái tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Phần I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục tiêu của đề tài.
3. Nội dung nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
I. Công tác nghiên cứu lý thuyết.
a, Hệ thống chữ cái.
b, Về thanh điệu.
c, Về vần.
II. Kết quả biên soạn.
a, Chương trình.
b, Sách học.
c, Sách tham khảo.
III. Kết quả giảng dạy.
1. Lớp học của các cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh.
2. Các lớp đặt ở nông thôn.
3. Kết quả dạy thực nghiệm của cả 5 lớp.
IV. Nhận xét chung.
1. Về kết quả cụ thể.
2. Kết quả chung.
3. Những mặt còn hạn chế.
4. Hiệu quả về kinh tế - xã hội.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan