[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở tính toán thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở tính toán thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
1.1. Tổng quan về năng lượng mặt trời.
1.2. Phương trình tính toán cường độ bức xạ mặt trời.
1.3. Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.
Chương 2: BỘ THU TẬP TRUNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
2.1. Các loại gương phản xạ.
2.2. Hệ thống điều chỉnh gương theo hướng mặt trời.
Chương 3: CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG NHIỆT MẶT TRỜI
3.1. Tổng quan về kỹ thuật tích trữ nhiệt năng lượng mặt trời.
3.2. Đặc tính của môi chất nóng chảy.
3.3. Một số môi chất nóng chảy thường gặp.
Chương 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG NHIỆT MẶT TRỜI DÙNG MÔI CHẤT NÓNG CHẢY
4.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các quá trình tích trữ cấp nhiệt của thiết bị.
4.2. Tính toán quá trình cấp nhiệt cho môi chất nóng chảy.
4.3. Tính toán quá trình trữ nhiệt.
4.4. Tính toán quá trình cấp nhiệt cho nước.
4.5. Tính toán các thông số của thiết bị mẫu tích trữ cấp nhiệt năng lượng mặt trời.
Chương 5: LẬP MÔ HÌNH, KIỂM NGHIỆM, SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THIẾT BỊ TRỮ NHIỆT
5.1. Mục đích thực nghiệm và nguyên lý thực nghiệm.
5.2. Thiết kế, chế tạo mô hình thực nghiệm.
5.3. Tính toán các thông số kỹ thuật đặc trưng của mô hình thực nghiệm.
5.4. Thực nghiệm trên mô hình.
5.5. Tính hiệu quả kinh tế, môi trường của thiết bị tích trữ cấp năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan