[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng thu hồi Niken trong quặng mỏ crômit Cổ Định, Thanh Hoá

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng thu hồi Niken trong quặng mỏ crômit Cổ Định, Thanh Hoá
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Vài nét về khoáng vật và quặng niken.
1.2. Các ứng dụng chủ yếu của niken.
1.3. Những phương pháp tuyển quặng niken
1.4. Sơ lược về Mỏ Crômit Cổ Định Thanh Hoá
1.5. Yêu cầu về chất lượng quặng tinh niken
Chương 2: CHUẨN BỊ MẪU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu và yêu cầu nghiên cứu:
2.2. Mẫu nghiên cứu
2.2.1. Gia công mẫu.
2.3. Nghiên cứu thành phần vật chất mẫu
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu
2.3.2. Kết qủa nghiên cứu
2.3.3. Nhận xét kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu.
Chương 3: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.1. Chế độ nghiền quặng
3.1.1. Thời gian nghiền.
3.1.2. Xác định chế độ nghiền
3.2. Thăm dò các phương án công nghệ.
3.2.1. Sơ đồ nung hoàn nguyên – tuyển từ.
3.2.2. Sơ đồ nung sunfua hóa – tuyển nổi
3.2.2.1. Xác định chất sunfua hóa.
3.2.2.2. Xác định thời gian nung
3.2.2.2. Xác định chế độ nhiệt
3.2.3. Sơ đồ nung thiên tích – tuyển nổi.
3.2.3.1. Chế độ thuốc tuyển cho khâu tuyển nổi
3.2.3.2. Nghiên cứu thăm dò một số chế độ nung.
3.2.4. Thăm dò các khả năng hòa tách bằng axit.
3.2.5. Thăm dò các sơ đồ tuyển
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan