[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng gang cầu pherit trong công nghệ chế tạo chi tiết tay quay van xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng gang cầu pherit trong công nghệ chế tạo chi tiết tay quay van xuất khẩu
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ GANG CẦU
1.1 Khái quát về gang cầu
1.1.1 Tổ chức gang cầu
1.1.2 Mối quan hệ giữa tổ chức và tính chất
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành tổ chức và tính chất gang cầu
1.2.1 Hình dạng graphit
1.2.2 Thành phần hóa học
1.2.3 Các phương pháp nhiệt luyện gang cầu
1.2.4 Ảnh hưởng của tốc độ nguội
1.3 Tình hình sản xuất gang cầu ở trong nước và nước ngoài
Chương 2. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO GANG CẦU
2.1 Các phương pháp chế tạo gang cầu
2.1.1 Phương án các quá trình sạch
2.1.2 Phương pháp có các quá trình hóa học
2.1.3 Một số công nghệ biến tính sử dụng Mg và hợp kim trung gian Mg.
2.2 Tác dụng của magiê khi làm chất biến tính cầu hóa
2.2.1 Khử khí và tinh luyện
2.2.2 Tác dụng khử lưu huỳnh
2.2.3 Hàm lượng Mg dư sau biến tính
2.2.4 Sự cháy hao của các nguyên tố khi biến tính.
2.3 Gang cầu pherit
Chương 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Nội dung nghiên cứu
3.1.1 Ảnh hưởng của thành phần phối liệu đến việc hình thành tổ chức pherit
3.1.2 Ảnh hưởng của hàm lượng cacbon, silic, mangan đến việc hình thành tổ chức pherit.
3.1.3 Ảnh hưởng của chiều dày thành vật đúc đến cơ tính gang cầu pherit trạng thái đúc.
3.1.4 Thiết kế công nghệ và đúc thử cho chi tiết van tay quay bằng công nghệ khuôn cát tươi.
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Thiết bị và nguyên liệu thí nghiệm
3.2.2 Qui trình công nghệ
3.2.3 Các điều kiện ban đầu
3.2.4 Nhiệt luyện gang cầu.
Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1 Khảo sát và đánh giá thực tế công nghệ sản xuất gang cầu pherit
4.2 Ảnh hưởng của hàm lượng mangan đến tính chất gang cầu pherit trạng thái đúc
4.3 Ảnh hưởng của chiều dày thành vật đúc đến tính chất gang cầu trạng thái đúc
4.4 Ảnh hưởng của Cu đến tính chất gang cầu trạng thái đúc
4.5 Ảnh hưởng của đồng đến tính chất gang cầu sau nhiệt luyện
4.6 Ảnh hưởng của hàm lượng Mg dư
4.7 Áp dụng kết quả vào sản xuất
4.8 Tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan