[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế máng cào đi kèm máy khấu than có công suất đến 250 tấn/giờ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế máng cào đi kèm máy khấu than có công suất đến 250 tấn/giờ
File toàn văn Down tại đây
File bản vẻ Down tại đây
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG ÁN SẢN PHẨM
I. TỔNG QUAN CHUNG
I.1. Tình hình khai thác, vận chuyển than tại gương lò
I.2. Một số vấn đề về trang thiết bị hầm lò
I.3. Khả năng và tình hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ
I.4. Tình hình nghiên cứu máng cào trong và ngoài nước
II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SẢN PHẨM
II.1. Đặc điểm tình hình sử dụng máng cào và nhu cầu thị trường
II.2. Đặc tính kỹ thuật của hệ thống liên hợp tại mỏ than Khe chàm
II.3. Phân tích một số đặc tính của máng cào hiện có
II.4. Phương án sản phẩm
CHƯƠNG II. ĐẶC TÍNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA MÁNG CÀO
I. CÔNG DỤNG VÀ ĐẶC TÍNH
I.1. Công dụng và nguyên lý làm việc
I.2. Phương pháp khai thác dùng giàn chống tự hành và máy khấu than
II. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA MÁNG CÀO
II.1. Đặc tính kỹ thuật chung
II.2. Các kết cấu chung của máng cào trong hệ thống liên hợp
CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM, THIẾT KẾ MÁNG CÀO
I. TÍNH TOÁN
I.1. Năng suất của lò chợ cơ giới hóa
I.2. Tính toán chung cho máng cào
II. KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁNG CÀO
II.1. Tính toán xích
II.2. Thanh gạt
II.3. Tang lai xích
III. CƠ CẤU DẪN ĐỘNG MÁNG CÀO
IV. TÍNH TOÁN LỰC ĐẨY MÁNG CÀO
V. TÍNH TOÁN NHIỆT CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG
VI. KHẢO SÁT CÔNG SUẤT MÁNG CÀO TẠI MỘT SỐ GÓC DỐC ĐẶC BIỆT
VII. LẬP BẢN VẼ THIẾT KẾ
CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN
I. LẮP ĐẶT VÀ HIỆU CHỈNH
II. VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN
III. CÁC SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan