[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy điều chỉnh cảm ứng thay thế nhập khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy điều chỉnh cảm ứng thay thế nhập khẩu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I: LỰA CHỌN MẪU THIẾT KẾ VÌ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG
I. Tổng quan về máy điều chỉnh cảm ứng
II. Lựa chọn mẫu thiết kế
III. Tính toán thiết kế máy điều chỉnh cảm ứng
A. Tính toán thiết kế phần điện từ
B. Tính toán thiết kế kết cấu cơ khí của hệ bánh vít trục vít
C. Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ xoay hệ bánh vít - trục vít
Phần II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG
I. Công nghệ chế tạo phần điện từ
II. Công nghệ chế tạo các chi tiết cơ khí và quy trình lắp ráp
Phần III: KHẢO NGHIỆM VÌ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
I. Kiểm tra xuất xưởng
II. Đặc tính kỹ thuật đạt được và số lượng sản phẩm máy điều chỉnh cảm ứng chế tạo thử loạt nhỏ
III. Kết quả thử nghiệm máy điều chỉnh cảm ứng
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MÁY ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG
PHỤ LỤC 2: CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ MÁY ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan