[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo hệ thống secvomotor điều khiển cánh hướng nước Tuabin sử dụng trong các Nhà máy thủy điện công suất lớn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo hệ thống secvomotor điều khiển cánh hướng nước Tuabin sử dụng trong các Nhà máy thủy điện công suất lớn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHỈÊN CỨU VÀ SỰ DỤNG HỆ THỐNG SECVOMOTOR TRONG CÁC NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN
1.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2 Giới thiệu sơ lược về nhà máy thủy điện
1.3 Khảo sát thiết bị secvomotor - Nhà máy thủy điện Hòa Bình
1.4 Kết luận chương 1
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SECVOMOTOR ĐIỂU CHỈNH CÁNH HƯỚNG DÙNG TRONG CÁC NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN CÔNG SUẤT LỚN
2.1 Giới thiệu các bộ phận chính của tua bin nước
2.2 Bộ điều tốc thủy lực
2.3 Sự thay đổi số vòng quay trong điều chỉnh tua bin
2.4 Lực tác dụng lên cánh hướng
2.5 Lựa chọn chung về cấu hình hệ thống thủy lực
2.6 Kết luận chương 2
Chương 3 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SECVOMOTOR THEO MẪU THIẾT BỊ DÙNG TRONG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH
3.1 Sơ đồ điều chỉnh cánh hướng Tua bin bằng hệ thống Secvomotor
3.2 Cấu tạo Hệ thống Secvomotor
3.3 Tính toán kiểm tra thực tế một số chi tiết chính của hệ thống Secvomotor
3.4 Làm kín trong hệ thống secvomotor
3.5 Đường đặc tính của Secvomotor
3.6 Kết luận chương 3
Chương 4 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG SECVOMOTOR
4.1 Sơ đồ công nghệ chế tạo hệ thống Secvomotor
4.2 Quy trình lắp ráp tổ hợp và thử nghiệm hệ thống secvomotor
4.3 Kết luận chương 4
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG SECVOMOTOR
PHỤ LỤC 2: CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG SÉCVOMOTOR
[/tomtat]

Bài viết liên quan