[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu các tỉnh miền núi phía Bắc qua thực tiễn của Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu các tỉnh miền núi phía Bắc qua thực tiễn của Yên Bái
MỤC LỤC
BẢNG CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: TỔNG QUAN VỀ XK HÀNG TCMN
I. Khái quát chung.
II. Vai trò, vị trí của TCMN.
III. Thị trường XK hàng TCMN.
IV. Một số vấn đề đặt ra đối với sản xuất và XK hàng TCMN.
V. Kinh nghiệm tổ chức sản xuất và xuất khẩu.
Phần II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA YÊN BÁI VÀ MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
I. Thực trạng hàng TCMN của Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
II. Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong sản xuất và XK hàng TCMN khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA YÊN BÁI VÀ MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
I. Quan điểm chỉ đạo và định hướng về đẩy mạnh XK hàng TCMN.
II. Dự báo nhu cầu hàng TCMN.
III. Nhóm giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ.
IV. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, cạnh trạng trong XK.
V. Một số giải pháp khác cần quan tâm.
VI. Những đề xuất kiến nghị.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan