[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chuyển động hạt nhân lên cường độ phát xạ sóng điều hòa bậc cao

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chuyển động hạt nhân lên cường độ phát xạ sóng điều hòa bậc cao
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Laser cường độ cao xung cực ngắn
1.2 Sự tương tác giữa trường laser với nguyên tử
1.3 Mô hình ba bước giải thích quá trình HHG
1.4 Phương pháp giải Schrödinger phụ thuộc thời gian tính HHG
Chương 2 QUÁ TRÌNH PHÁT XẠ HHG CỦA H2+
2.1 Gần đúng Born-Oppenheimer (BO) cho H2+
2.2 HHG của H2+ khi chưa xét tới dao động hạt nhân
2.3 HHG của H2+ khi xét tới dao động hạt nhân
Chương 3 KẾT QUẢ
3.1 Đường cong thế năng của H2+
3.2 Phổ năng lượng của H2+ ứng với các mức dao động hạt nhân
3.3 HHG của H2+ ứng với hạt nhân đứng yên và dao động
3.4 HHG của H2+ ứng với các mức dao động hạt nhân
KẾT LUẬN
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan