[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biên soạn ebook giáo khoa hóa học lớp 10 nâng cao bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended

[/kythuat]
[tomtat]
Biên soạn ebook giáo khoa hóa học lớp 10 nâng cao bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended
MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
1.4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
1.5. Phạm vi nghiên cứu
1.6. Giả thuyết khoa học
1.7. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu
2. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lí luận của việc dạy học và đổi mới phương pháp dạy học
2.1.1. Bốn cột trụ của giáo dục
2.1.2. Một số ý tưởng về dạy học
2.1.3. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học
2.1.4. Dạy học hướng vào người học
2.1.5. Dạy học bằng hoạt động của người học
2.1.6. Dạy học bằng sự đa dạng các phương pháp
2.2. Đổi mới phương pháp dạy học bằng việc sử dụng tối ưu các phương tiện dạy học
2.2.1. Khái niệm và phân loại phương tiện dạy học
2.2.2. Vai trò của phương tiện dạy học trong giảng dạy
2.2.3. Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học
2.2.4. Lựa chọn phương tiện dạy học
2.3. Giới thiệu về e-book
2.3.1. Khái niệm e-book
2.3.2. Đặc điểm của e-book
2.3.3. Một số định dạng của e-book
2.3.4. Tình hình sử dụng e-book
3. ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM ĐỂ SOẠN THẢO E-BOOK HOÁ HỌC
3.1. Phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended
3.1.1. Giới thiệu phần mềm Adobe Acrobat 9 Pro
3.1.2. Các tính năng của phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended
3.1.3. Giới thiệu các thanh công cụ
3.2. Một số phần mềm hỗ trợ
3.2.1. Microsoft Office Word 2007
3.2.2. Ulead Video Studio 11
3.2.3. SnagIt 8
3.2.4. Mathtype 6.7
3.2.5. ChemDraw Ultra 10.0
3.2.6. Quicktime 7.8
3.2.7. Acrobat Reader 9.3
3.3. Các bước soạn thảo nội dung e-book hóa học
3.3.1. Nghiên cứu tài liệu
3.3.2. Soạn văn bản bằng Microsoft Office Word 2007
3.3.3. Vẽ cấu trúc hóa học bằng ChemDraw Ultral 10.0
3.3.4. Chụp hình bằng SnagIt 8
3.3.5. Chuyển đổi từ file Word sang file PDF
3.4. Thao tác trong phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended
3.4.1. Chỉnh sửa tài liệu
3.4.2. Chèn phim thí nghiệm vào tài liệu
3.4.3. Lập bảng mục lục
3.5. E-book giáo khoa hóa học 10 nâng cao
3.6. Kết quả
4. KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT
4.1. Kết luận
4.2. Đề xuất
4.3. Hướng phát triển của đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan