[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường Phạm Văn Cội – Củ Chi

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát hàm lượng lân trong đất ở nông trường Phạm Văn Cội – Củ Chi
MỤC LỤC
PHẦN 1: KHẢO SÁT
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẤT [12]
1.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT
1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT
1.3. CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CAO SU
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN [5],[11],[15].
2.2. NGÀNH CAO SU TẠI VIỆT NAM [4],[14]
2.3. ỨNG DỤNG TỪ CÂY VÀ HẠT CAO SU [13]
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ LÂN
3.1. KHÁI NIỆM PHÂN LÂN [3]
3.2. VAI TRÒ CỦA LÂN ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG, CÂY TRỒNG [1]
3.3. LÂN TRONG CÂY [1
3.4. LÂN TRONG DUNG DỊCH ĐẤT [2]
3.5. MỐI LIÊN QUAN CỦA LÂN VỚI THÀNH PHẦN CƠ GIỚI ĐẤT [3]
3.6. VẤN ĐỀ HẤP THỤ VÀ GIỮ CHẶT LÂN CỦA ĐẤT [1]
Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LÂN TRONG ĐẤT
4.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LÂN TỒNG SỐ TRONG ĐẤT
4.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT
PHẦN 2: THỰC NGHIỆM
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ NÔNG TRƯỜNG PHẠM VĂN CỘI – CỦ CHI
Chương 2. LẤY MẪU, XỬ LÝ MẪU
2.1. CÁCH LẤY MẪU
2.2. XỬ LÝ MẪU
2.3. BẢO QUẢN MẪU
2.4. SƠ LƯỢC CÁC MẪU ĐẤT
Chương 3. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
3.1. DỤNG CỤ - HÓA CHẤT
3.2. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU
3.3. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LÂN DỄ TIÊU [9]
3.4. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LÂN TỔNG SỐ [10]
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan