[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả mướp đắng Momordica charantia L.

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của quả mướp đắng Momordica charantia L.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. MÔ TẢ VỀ CÂY MƯỚP ĐẮNG
1.1.1. KHÁI QUÁT
1.1.2. MÔ TẢ THỰC VẬT
1.2. PHÂN BỐ VÀ SINH THÁI [11,13]
1.3. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ
1.4. CÔNG DỤNG CỦA CÂY MƯỚP ĐẮNG
1.4.1. RỄ
1.4.2. DÂY
1.4.3. LÁ
1.4.4. QUẢ
1.4.5. HOA
1.4.6. HẠT
1.5. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.5.1. CÁC CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC
1.5.2. CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT, THIẾT BỊ
2.1.1. NGUYÊN LIỆU
2.1.2. HÓA CHẤT
2.3. CÔ LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC HỢP CHẤT
2.3.1 KHẢO SÁT PHÂN ĐOẠN Đ1
2.3.2 KHẢO SÁT PHÂN ĐOẠN Đ3
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT C1
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT C2
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
4.2. ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan