[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao etyl acetat của cây nam sâm đứng Boerhaavia erecta L. họ Bông phấn (Nyctaginaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao etyl acetat của cây nam sâm đứng Boerhaavia erecta L. họ Bông phấn (Nyctaginaceae)
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC TÍNH THỰC VẬT
1.2. NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH CỦA CHI BOERHAAVIA
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ
2.1. THU HÁI VÀ XỬ LÝ MẪU
2.2. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.3. TRÍCH LY, CÔ LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CÂY NAM SÂM ĐỨNG
2.4. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT CÔ LẬP ĐƯỢC
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
3.1. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ
3.2. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan