[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao ethyl acetate của loài địa y Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần Hóa học cao ethyl acetate của loài địa y Parmotrema planatilobatum (Hale) Hale
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. MÔ TẢ THỰC VẬT
1.2. MÔ TẢ THỰC VẬT PARMOTREMA PLANATILOBATUM (HALE) HALE
1.2.1. Đặc điểm thực vật
1.2.2. Phân loại các hợp chất thường có trong địa y
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CHI PARMOTREMA
1.3.1. Các hợp chất theo qui trình sinh tổng hợp polyketid
1.3.1.1. Các acid béo
1.3.1.2. Các acid béo vòng
1.3.1.3. Các hợp chất phenol đơn vòng
1.3.1.4. Depside
1.3.1.5. Depsidone
1.3.1.6. Xanthone
1.3.2. Các hợp chất theo qui trình sinh tổng hợp mevalonic acid
1.3.3. Các hợp chất tạo nên bằng quá trình sinh tổng hợp của tảo
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.2. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất H-A7
3.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất H-PP7
3.3. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất M-1
3.4. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất H-TA1
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan