[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học cây phèn đen Phyllanthus reticulatus Poir. họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học cây phèn đen Phyllanthus reticulatus Poir. họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY PHÈN ĐEN [2]
1.1.1. Mô tả chung [2]
1.1.2. Vùng phân bố, thu hái [2]
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
1.2.1. Dược tính theo y học cổ truyền [2,6]
1.2.2. Các nghiên cứu về dược tính của một số loài thuộc chi Phyllanthus
1.3.1. Phyllanthus acidus
1.3.2. Phyllanthus acuminatus
1.3.3. Phyllanthus amarus L.
1.3.4. Phyllanthus discoides
1.3.5. Phyllanthus emblica L.
1.3.6. Phyllanthus flexuosus
1.3.7. Phyllanthus fratermus
1.3.8. Phyllanthus myrtifolius
1.3.9. Phyllanthus niruroides
1.3.10. Phyllanthus niruri L.
1.3.11. Phyllanthus oxyphyllus
1.3.12. Phyllanthus polyanthus
1.3.13. Phyllanthus sellowianus
1.3.14. Phyllanthus simplex
1.3.15. Phyllanthus tenellus
1.3.16. Phyllanthus urinaria
1.3.17. Phyllanthus watsonii
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ, PHƯƠNG PHÁP
2.1.1. Hoá chất
2.1.2. Thiết bị
2.1.3. Phương pháp tiến hành
2.2. NGUYÊN LIỆU
2.2.1. Thu hái nguyên liệu
2.2.2. Xử lý mẫu nguyên liệu
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.4. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETHER DẦU HOẢ
2.4.1. Sắc kí cột silica gel trên cao ether dầu hoả
2.4.2. Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn ED2 của bảng 1
2.5. CÔ LẬP CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CAO ETHYL ACETATE
2.5.1. Sắc kí cột silica gel trên cao ethyl acetate
2.5.2. Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA2 của bảng 3
2.5.3. Sắc kí cột silica gel trên phân đoạn EA22 của bảng 4
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HOÁ HỌC CỦA HỢP CHẤT H4
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HOÁ HỌC CỦA HỢP CHẤT H2
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan