[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate cây bảy lá một hoa Paris Polyphylla Sm

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate cây bảy lá một hoa Paris Polyphylla Sm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Phân loại
1.2. Cây bảy lá một hoa
1.2.1. Khái quát
1.2.2. Mô tả thực vật
1.3. Phân bố và sinh thái
1.4. Các nghiên cứu về cây bảy lá một hoa
1.5. Tác dụng dược lý
1.6. Tính vị, công năng
Chương 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu
2.2. Điều kiện thực nghiệm
2.2.1. Hóa chất
2.2.2. Trang thiết bị
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Chiết xuất
2.3.2. Lắc phân đoạn
2.3.3. Sắc kí cột silica gel pha thuận
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả quá trình chiết
3.2. Kết quả lắc phân đoạn
3.3. Kết quả cô lập
3.4. Biện giải cấu trúc hợp chất thu được
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan