[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học quả mướp đắng Momordica charantia L.

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học quả mướp đắng Momordica charantia L.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. MÔ TẢ VỀ CÂY MƯỚP ĐẮNG
1.1.1. Khái quát
1.1.2. Mô tả thực vật
1.2. PHÂN BỐ SINH THÁI
1.3. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ
1.4. CÔNG DỤNG CỦA CÂY MƯỚP ĐẮNG
1.4.1. Rễ
1.4.2. Dây
1.4.3. Lá
1.4.4. Quả
1.4.5. Hoa
1.4.6. Hạt
1.4.7. Bài thuốc dân gian
1.5. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
1.5.1. Các công trình nghiên cứu trong nước
1.5.2. Các công trình nghiên cứu trên thế giới
Chương 2. THỰC NGHIỆM
2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT, THIẾT BỊ
2.1.1. Nguyên liệu
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Thiết bị
2.2. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO PHÂN ĐOẠN
2.3. CÔ LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC HỢP CHẤT
2.3.1. Sắc kí cột silica gel cao chloroform
2.3.2. Sắc kí cột silica gel cao petroleum ether
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT C3
3.2. KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT C4
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan