[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh chương Các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm tra đánh giá thành quả học tập của học sinh chương Các định luật bảo toàn Vật lý lớp 10 trung học phổ thông
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG
2.1- Khái niệm kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức – kĩ năng
2.1.1- Kiểm tra
2.1.2- Đánh giá
2.2- Chức năng của kiểm tra – đánh giá
2.2.1- Chức năng xác định
2.2.2- Chức năng điều khiển
2.3- Các hình thức của kiểm tra - đánh giá
2.3.1- Các hình thức kiểm tra
2.3.2- Các loại đánh giá kết quả học tập của học sinh
2.3.3- Các hình thức kiểm tra - đánh giá thường được sử dụng
2.4- Thực trạng về kiểm tra – đánh giá môn Vật lý ở trường phổ thông
2.4.1- Thuận lợi
2.4.2- Khó khăn và nguyên nhân
2.4.3- Phương hướng đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá
2.5- Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra – đánh giá
2.5.1- Phải có sự hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp Quản lí Giáo dục
2.5.2- Phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, nhất là giáo viên cùng bộ môn
2.5.3- Cần lấy ý kiến xây dựng của học sinh để hoàn thiện việc kiểm tra – đánh giá
2.5.4- Đổi mới kiểm tra – đánh giá phải đồng bộ với các khâu liên quan
2.5.5- Phát huy vai trò thúc đẩy của đổi mới kiểm tra – đánh giá đối với đổi mới phương pháp dạy học
2.5.6- Phát động đổi mới kiểm tra – đánh giá trong nhà trường
2.6- Mục đích, tiêu chí của việc kiểm tra – đánh giá theo chuẩn kiến thức – kĩ năng
2.6.1- Các tiêu chí của kiểm tra-đánh giá
2.6.2- Mục đích của kiểm tra - đánh giá
2.6.3- Nguyên tắc quán triệt trong kiểm tra - đánh giá
CHƯƠNG III: QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG
3.1- Các hình thức của bài kiểm tra
3.1.1- Tự luận
3.1.2- Trắc nghiệm khách quan
3.1.3- So sánh tự luận và trắc nghiệm khách quan
3.1.4- Sử dụng hợp lí trắc nghiệm khách quan hay tự luận?
3.2- Cách biên soạn đề kiểm tra
3.3- Các loại câu trắc nghiệm khách quan
3.3.1- Các hình thức trắc nghiệm khách quan
3.3.2- Nguyên tắc soạn thảo một bài trắc nghiêm khách quan
3.3.3- Đánh giá kết quả bài trắc nghiệm khách quan
CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
4.1- Mục đích của thực nghiệm sư phạm
4.1.1- Về phía bài kiểm tra
4.1.2- Về phía học sinh
4.1.3- Về phía giáo viên
4.1.4- Về phía sách giáo khoa
4.2- Đối tượng thực nghiệm sư phạm
4.2.1- Xây dựng đề kiểm tra
4.2.2- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan
4.2.3- Tổng kết bài kiểm tra
4.2.4- Đánh giá chung
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan