[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp giúp học sinh trung bình, yếu học tốt môn Hóa học lớp 11 Chương trình cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp giúp học sinh trung bình, yếu học tốt môn Hóa học lớp 11 Chương trình cơ bản
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.2.1. Hoạt động dạy
1.2.2. Hoạt động học
1.3. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HÓA HỌC
1.3.1. Quá trình dạy học
1.3.2. Các thành tố của quá trình dạy học hóa học
1.3.3. Đổi mới phương pháp dạy học
1.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP
1.4.1. Yếu tố học sinh
1.4.2. Yếu tố gia đình
1.4.3. Yếu tố giáo viên
1.4.4. Yếu tố nhà trường
1.4.5. Hứng thú học tập
1.4.6. Tính tích cực trong dạy học
1.4.7. Các quy luật của trí nhớ trong học tập
1.4.8. Phương pháp dạy học tích cực
1.4.9. Phương tiện dạy học
1.4.10. Bài tập và việc sử dụng bài tập hóa học
1.4.11. Kiểm tra – đánh giá
1.5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HS TBY MÔN HÓA HỌC
1.5.1. Khái niệm HS TBY
1.5.2. Đặc điểm của HS TBY
1.6. THỰC TRẠNG HS TBY ỞMỘT SỐ TRƯỜNG THPT
CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾU MÔN HÓA LỚP 11
2.1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11
2.1.1. Hệ thống lý thuyết hóa học lớp 11 cơ bản
2.1.2. Chuẩn kiến thức và kĩ năng môn hóa học lớp 11 cơ bản
2.2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP
2.2.1. Đặc trưng của phương pháp dạy học hóa học
2.2.2. Các kiến thức về giáo dục học..
2.2.3. Các kiến thức về tâm lí học
2.2.4. Một số đặc điểm tâm lí của học sinh trung bình – yếu
2.2.5. Nội dung, cấu trúc và chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học 11
2.3. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HS TBY MÔN HÓA HỌC 11 THPT
2.3.1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch phụ đạo thêm cho HS TBY
2.3.2. Biện pháp 2: Lấp lỗ hổng kiến thức cho HS
2.3.3. Biện pháp 3: Kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục
2.3.4. Biện pháp 4: Kế hoạch “Đôi bạn cùng tiến”
2.3.5. Biện pháp 5: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực
2.3.6. Biện pháp 6: Vận dụng quy luật trí nhớ
2.3.7. Biện pháp 7: Gây hứng thú học tập cho học sinh
2.3.8. Biện pháp 8: Khen thưởng và trách phạt kịp thời
2.3.9. Biện pháp 9: Dạy học sinh cách học
2.3.10. Biện pháp 10: Tạo điều kiện cho học sinh nêu lên những khúc mắc
2.4. VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRONG MỘT SỐ BÀI LÊN LỚP
2.4.1.Giáo án bài số 1: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC
2.4.2. Giáo án bài số 2: LUYỆN TẬP HIDROCACBON THƠM
2.4.3. Giáo án bài số 3: ANCOL
2.4.4. Giáo án bài số 4: PHENOL
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM
3.2. NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM
3.3. ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM
3.4. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM
3.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan