[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu Nano NiFe2O4

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu Nano NiFe2O4
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Công nghệ nano và vật liệu nano
1.1.1. Khái niệm về công nghệ nano và vật liệu nano
1.1.2. Các phương pháp tổng hợp vật liệu nano oxit
1.1.3. Ứng dụng của vật liệu nano
1.2. Tổng quan tính chất các nguyên tố
1.2.1. NIKEN
1.2.2. SẮT
1.3. Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc và tính chất của bột nano
1.3.1. Phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DTA) và khối lượng nhiệt (TGA)
1.3.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD)
1.3.3. Kính hiển vi điện tử quét (SEM)
1.3.4. Phương pháp đo độ từ hóa
1.4. Cấu trúc tinh thể ferrite spinel dạng AB2O4
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM - KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
2.1. Dụng cụ, thiết bị, hóa chất
2.1.1. Dụng cụ và thiết bị
2.1.2. Hóa chất
2.2. Tổng hợp vật liệu nano NiFe2O4 bằng phương pháp lòng trắng trứng
2.3. Tổng hợp vật liệu nano NiFe2O4 bằng phương pháp đồng kết tủa
2.4. Cấu trúc và tính chất của vật liệu nano NiFe2O4 tổng hợp bằng phương pháp lòng trắng trứng
2.5. Cấu trúc và tính chất của vật liệu nano NiFe2O4 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan