[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và thiết kế hệ phổ kế kết hợp với kính thiên văn Takahashi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và thiết kế hệ phổ kế kết hợp với kính thiên văn Takahashi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
TỔNG QUAN
Chương 1: LÝ THUYẾT THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG
1.1. Thiên cầu và các đường, các điểm cơ bản trên thiên cầu.
1.2. Các hệ tọa độ
1.3. Các đại lượng thiên văn.
1.4. Sao
1.4.1. Giới hạn Chandrasekhar.
1.4.2. Sự tiến hóa của sao.
1.4.3. Giản đồ Hertzsprung – Russel.
1.5. Quang phổ.
Chương 2: GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ, THIẾT BỊ
2.1. Máy quang phổ.
2.2. Kính thiên văn Takahashi.
2.3. Thiết bị tích điện kép (CCD).
2.3.1. Khái niệm.
2.3.2. Cấu tạo
2.3.3. Nguyên tắc hoạt động
Chương 3: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ PHỔ KẾ
3.1. Mục tiêu
3.2. Tiến trình xây dựng hệ phổ kế.
Chương 4: KẾT QUẢ CHỤP ẢNH
4.1. Kết quả chụp phổ.
4.2. Kết quả chụp ảnh các sao.
Chương 5: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM IRAF
5.1. Giới thiệu
5.2. Ứng dụng.
5.2.1. Đo cấp sao
5.2.2. Xử lý ảnh phổ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan