[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bài thí nghiệm đo chù trình từ trễ

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bài thí nghiệm đo chù trình từ trễ
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1. Nguồn gốc từ của nguyên tử
1.2. Nguyên tử trong từ trường ngoài – hiệu ứng nghịch từ
1.3. Chất sắt từ và chu trình từ trễ
a. Vecto từ độ J
b. Chất sắt từ
c. Chu trình từ trễ
1.4. Lý thuyết Wieen – domain từ - giải thích tính sắt từ
1.5. Phương pháp tính sai số
Chương 2. THÍ NGHIỆM ĐO CHU TRÌNH TỪ TRỄ
2.1. Mục đích thí nghiệm
2.2. Cơ sở lí thuyết
2.3. Dụng cụ, cách bố trí thí nghiệm và nguyên lí hoạt động
2.4. Kết quả và giải thích kết quả thí nghiệm
a. Kết quả thí nghiệm
b. Phân tích kết quả thí nghiệm
c. Xử lí số liệu và nhận xét
d. Các kết quả chưa chính xác, nguyên nhân, giải thích và cách khắc phục
Chương 3. THIẾT KẾ BÀI THÍ NGHIỆM “ĐO CHU TRÌNH TỪ TRỄ”
3.1. Mục đích bài thí nghiệm
3.2. Cơ sở lí thuyết
3.3. Dụng cụ thí nghiệm
3.4. Tiến hành thí nghiệm
3.5. Trình bày kết quả đo
3.6. Câu hỏi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan