[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường nước và thiết kế bài trắc nghiệm đánh giá mức độ hiểu biết về môi trường của sinh viên khoa Hóa trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường nước và thiết kế bài trắc nghiệm đánh giá mức độ hiểu biết về môi trường của sinh viên khoa Hóa trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU
PHẦN HAI: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG
1.1. Định nghĩa môi trường [5]
1.2. Phân loại môi trường[5]
1.2.1. Môi trường vật lí
1.3. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển[5]
1.4. Chức năng của môi trường[5]
1.5. Ô nhiễm môi trường[6]
1.6. Những vấn đề môi trường thách thức hiện nay trên thế giới[5]
1.6.1. Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần suất thiên tai gia tăng
1.6.2. Sự suy giảm tầng ôzôn.
1.6.3. Hiệu ứng nhà kính đang gia tăng
1.6.4. Tài nguyên bị suy thoái.
1.6.5. Ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở quy mô rộng
1.6.6. Sự gia tăng dân số
1.6.7. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học trên Trái Đất
Chương 2 MÔI TRƯỜNG THỦY QUYỂN
2.1. Vai trò của nước trong sinh quyển [6]
2.1.1. Vai trò của nước đối với sự sống của các sinh vật
2.1.2. Ảnh hưởng của nước đến khí hậu
2.1.3. Vai trò của nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
2.2. Chu trình nước toàn cầu[6]
2.3. Phân loại nước[ 6]
2.3.1. Nước mặt
2.3.2. Nước ngầm
2.3.3. Nước biển [28]
2.3.4. Phân bố nước trên Trái Đất [28]
2.3.5. Nước ngọt trong lòng đất
2.4. Các tầng chứa nước[6]
2.4.1. Tầng chứa nước
2.4.2. Tầng cách nước
2.4.3. Tài nguyên nước ở Việt Nam [4]
2.4.4. Tài nguyên nước ở thành phố Hồ Chí Minh [4]
2.5. Thành phần hóa học của môi trường nước[6]
2.6. Thành phần sinh học của nước[6]
2.7. Sự ô nhiễm môi trường nước[6]
2.7.1. Khái niệm về sự ô nhiễm môi trường nước
2.7.2. Một số chất gây ô nhiễm môi trường nước[5][6]
2.8. Hiện tượng nước bị ô nhiễm[6]
Chương 3 MÔI TRƯỜNG NƯỚC TOÀN CẦU
3.1. Những con số biết nói[28]
3.2. Hiện trạng, tiến trình thực hiện mục tiêu phát trển Thiên niên kỷ[28][29]
3.2.1. Hàng tỷ người đang sống trong tình trạng điều kiện vệ sinh môi trường chưa được cải thiện
3.2.2. Hàng triệu người sống trong tình trạng nguồn nước uống không được cải thiện
3.2.3. Vấn đề vệ sinh môi trường: Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của thế giới đang có dấu hiệu suy giảm
3.2.4. Nước uống: Cả thế giới đang thực hiện đúng tiến độ của mục tiêu MGD
3.3. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước trên toàn thế giới[17]
3.4. 10 dòng sông cạn kiệt nước và ô nhiễm nước nhất trên thế giới[14] 54
3.4.1. Sông Citarum, Indonesia
3.4.2. Sông Hằng, Ấn Độ
3.4.3. Sông Mississippi, Mỹ
3.4.4. Sông Buriganga, Bangladesh
3.4.5. Sông Yamuna, Ấn Độ
3.4.6. Sông Hoàng Hà, Trung Quốc
3.4.7. Sông Marilao, Philippines
3.4.8. Sông Tùng Hoa, Trung Quốc
3.4.9. Sông Sarno, Italy
3.4.10. Sông King, Australia
3.5. 10 quốc gia ô nhiễm môi trường nhất thế giới[16]
3.5.1. Baghdad (Iraq)
3.5.2. Brunei Darussalam (Brunei)
3.5.3. Dhaka (Bangladesh)
3.5.4. Karachi (Pakistan)
3.5.5. Lagos (Nigeria)
3.5.6. Mexico City (Mexico)
3.5.7. Moscow (Nga)
3.5.8. Maputo (Mozambique)
3.5.9. Mumbai (Ấn Độ)
3.5.10. New Delhi (Ấn Độ)
3.6. Tin tức – sự kiện về môi trường nước:[24][28[29][30]
Chương 4 MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VIỆT NAM
4.1. Môi trường nước mặt[7]
4.1.1. Hiện trạng suy kiệt nguồn nước mặt
4.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt
4.1.3. Diễn biến ô nhiễm nước mặt
4.1.4. Diễn biến ô nhiễm nước ba lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Cầu và Đồng Nai – Sài Gòn
4.2. Môi trường nước dưới đất[7]
4.2.1. Hiện trạng khai thác và sử dụng nước dưới đất
4.2.2. Hiện trạng ô nhiễm nước dưới đất
4.3. Môi trường nước biển[7]
4.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm nước biển
4.3.2. Diễn biến chất lượng nước ven bờ
4.3.3. Diễn biến chất lượng nước biển khơi
4.4. Tin tức về ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam[12][13][18][19][20]
Chương 5 MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở TP HCM
5.1. Giới thiệu chung[25][26]
5.2. Các nguồn cung cấp nước cho thành phố[4][25][26]
5.2.1. Sông Sài Gòn và Sông Đồng Nai
5.3. Nước ngầm[4][25][26]
5.4. Nước mưa[4][25][26]
5.5. Tái sử dụng nước thải[4][25][26]
5.6. Đánh giá môi trường thành phố Hồ Chí Minh tháng 2/2013[11]
5.7. Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở TP.HCM[10][11][15]
5.7.1. Tình hình ô nhiễm nguồn nước kênh rạch TP.HCM :
5.7.2. Tình hình ô nhiễm nước thải ở các khu công nghiệp TP.HCM :
5.7.3. Tình hình ô nhiễm tại các sông ngòi ở TP.HCM :
5.7.4. Nguy cơ ô nhiễm tầng nước ngầm
5.7.5. Hậu quả và nguy cơ mắc bệnh do ô nhiễm nguồn nước
Chương 6 THIẾT KẾ BÀI TRẮC NGHIỆM ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT CỦA SINH VIÊN VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG (ĐẤT, NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ)
6.1. Tiêu chí bài trắc nghiệm đánh giá
6.1.1. Hình thức
6.1.2. Nội dung
6.2. Nội dung bài trắc nghiệm đánh giá
6.3. Cách đánh giá kết quả bài trắc nghiệm của sinh viên
6.4. Thực nghiệm
6.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
Chương 7 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan