[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức cho học sinh tự lực học tập chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 nâng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức cho học sinh tự lực học tập chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 nâng cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ĐỊNH HƯỚNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TỰ LỰC CỦA HỌC SINH
1.1. Bản chất của hoạt động dạy học
1.2. Tự lực học tập
1.3. Hoạt động tổ chức, hướng dẫn học sinh tự lực học tập
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY KHẢ NĂNG TỰ LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
2.1. Phân tích cấu trúc nội dung chương “cảm ứng điện từ”
2.2. Thiết kế nội dung bài giảng
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm
3.2. Đặc điểm đối tượng
3.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.4. Tiến trình thực nghiệm
3.5. Hướng khắc phục những hạn chế
3.6. Kết luận về thực nghiệm sư phạm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan