[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp dàn dựng chương trình ca múa nhạc cho trẻ mầm non

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp dàn dựng chương trình ca múa nhạc cho trẻ mầm non
MỤC LỤC
PHẦN A. MỞ ĐẦU
PHẦN B. NỘI DUNG
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
I.1. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu
I.2. Chương trình ca múa nhạc
I.2.a. Khái niệm: Chương trình ca múa nhạc
I.2.b. Phân loại chương trình ca múa nhạc
I.2.c. Vai trò của chương trình ca múa nhạc đối với trẻ mầm non
I.2.d. Các thể loại nghệ thuật trong chương trình ca múa nhạc
I.3. Đặc điểm tâm sinh lí và khả năng hoạt động nghệ thuật của trẻ mầm non.
I.3.a. Đặc điểm tâm lí
I.3.b. Đặc điểm sinh lý :
I.3.a. Khả năng hoạt động hát múa của trẻ mẫu giáo
I.4. Một số chương trình ca múa nhạc thường được tổ chức trong trường mầm non
I.5. Thực trạng của công tác dàn dựng chương trình ca múa nhạc cho trẻ mầm non
I.5.a. Địa bàn khảo sát
I.5.b. Mục đích khảo sát
I.5.c. Nhiệm vụ khảo sát
I.5.d. Khách thể khảo sát
I.5.e. Phương pháp khảo sát
I.5.f. Kết quả khảo sát
CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP DÀN DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CA MÚA NHẠC CHO TRẺ MẦM NON
II.1. Mục đích, yêu cầu của một chương trình ca múa nhạc cho trẻ mầm non.
II.2. Phương pháp dàn dựng chương tình ca múa nhạc cho trẻ mầm non.
II.2.a. Định hướng nội dung
II.2.b. Chọn tiết mục để nổi bật chủ đề chương trình.
II.2.c. Sắp xếp Bố cục- kết cấu chương trình
II.2.d. Xây dựng kịch bản - Lên ý tưởng cho từng tiết mục.
II.2.e. Viết thuyết minh (lời dẫn)
II.2.f. Lên lịch tập luyện
II.2.g. Thiết kế sân khấu
II.2.h. Duyệt chương trình và trình diễn chính thức
II.3. Một số lưu ý khi tổ chức dàn dựng chương trình
II.3.a. Nhu cầu nhìn
II.3.b. Xử lý “màu sắc” cho từng tiết mục
II.3.c. Nhấn những tiết mục (nội dung) trọng tâm
II.3.d. Nét độc đáo của chương trình
II.3.e. Xử lí các phương tiện hỗ trợ
II.3.f. Xử lí sự liên kết trong chương trình
II.4. Áp dụng phương pháp dàn dựng chương trình ca múa nhạc để dàn dựng chương trình ca múa nhạc cho trẻ lớp lá: “Trường mầm non – ươm mầm ước mơ” nhân dịp lễ ra trường cuối năm.
II.4.a. Bước 1: Định hướng nội dung
II.4.b. Bước 2: Chọn tiết mục để làm nổi bật chủ đề chương trình.
II.4.c. Bước 3: Sắp xếp bố cục – kết cấu chương trình.
II.4.d. Bước 4: Viết kịch bản – lên ý tưởng dàn dựng từng tiết mục
II.4.e. Bước 5: Chạy chương trình và biểu diễn
II.5. Thực nghiệm về hiệu quả sử dụng phương pháp dàn dựng chương trình ca múa nhạc cho trẻ lớp lá: “Trường mầm non - ươm mầm ước mơ”.
II.5.a. Mục đích thực nghiệm.
II.5.b. Nhiệm vụ thực nghiệm
II.5.c. Địa bàn thực nghiệm
II.5.d. Phương pháp thực nghiệm
II.5.e. Nội dung thực nghiệm
II.5.f. Kết quả thực nghiệm
CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHẦN C. TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN D. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan