[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp zeolite 4A từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ ion amoni (NH4+) của zeolite 4A

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp zeolite 4A từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ ion amoni (NH4+) của zeolite 4A
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1. Cao lanh (kaolin)
1.1.1. Sơ lược về khoáng kaolinite
1.1.2. Cấu trúc của khoáng kaolinite
1.1.3. Các tính chất đặc trưng cơ bản của cao lanh
1.1.3.1. Tính chất trao đổi ion
1.1.3.2. Tính chất hấp phụ
1.1.4. Những biến đổi trong cấu trúc cao lanh khi nung
1.1.5. Cao lanh Bình Phước
1.2. Vật liệu mao quản
1.3. Khoáng aluminosilicat
1.4. Zeolite
1.4.1. Sơ lược về lịch sử và sự phát triển của zeolite
1.4.2. Khái niệm về zeolite
1.4.3. Phân loại zeolite
1.4.3.1. Theo nguồn gốc
1.4.3.2. Theo đường kính mao quản
1.4.3.3. Theo chiều hướng không gian của các kênh trong cấu trúc mao quản
1.4.3.4. Theo tỉ lệ Si/Al
1.4.4. Cấu trúc của zeolite
1.4.5. Tính chất zeolite
1.4.5.1. Tính hấp phụ của zeolite
1.4.5.2. Tính chất trao đổi ion
1.4.5.3. Tính acid
1.4.5.4. Tính bền nhiệt và bền hóa
1.4.6. Ứng dụng của zeolite
1.4.6.1. Sản xuất chất tẩy rửa
1.4.6.2. Ứng dụng làm chất xúc tác chọn lọc đặc thù
1.4.6.3. Ứng dụng làm chất làm khô và tách chiết
1.4.6.4. Ứng dụng trong trồng trọt và chăn nuôi
1.4.6.5. Ứng dụng trong y học
1.4.7. Quá trình tổng hợp zeolite
1.4.8. Giới thiệu về zeolite 4A
1.4.8.1. Cấu trúc zeolite 4A
1.4.8.2. Tổng hợp zeolite 4A
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục đích của đề tài
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp zeolite 4A
2.2.2. Khảo sát khả năng hấp phụ ion amoni của zeolite 4A
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Pha chế các dung dịch
2.3.1.1. Dung dịch natri hydroxit
2.3.1.2. Điều chế dung dịch thủy tinh lỏng (Na2SiO3)
2.3.1.3. Dung dịch amoni clorua
2.3.2. Quy trình tổng hợp zeolite 4A
2.3.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp zeolite 4A
2.3.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch NaOH
2.3.3.2. Ảnh hưởng của nguồn silic bổ sung
2.3.4. Khảo sát khả năng hấp phụ ion amoni của zeolite 4A
2.3.5. Phương pháp tổng hợp
2.3.6. Phương pháp nghiên cứu cấu trúc
2.3.6.1. Nhiễu xạ tia X (XRD)
2.3.6.2. Phương pháp phân tích nhiệt
2.3.6.3. Chụp ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM)
2.3.6.4. Phổ hồng ngoại (IR)
2.3.6.5. Đo diện tích bề mặt (BET)
2.3.6.6. Phương pháp quang phổ hấp thụ UV – VIS
2.3.7. Thiết bị và hóa chất cần thiết
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế zeolite 4A
3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ kiềm
3.1.2. Ảnh hưởng của nguồn silic bổ sung
3.2. Khảo sát khả năng hấp phụ ion amoni của zeolite 4A
3.2.1. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ ion amoni trong điều kiện khuấy
3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ ion amoni trong điều kiện không khuấy
3.3. Khảo sát độ bền nhiệt của sản phẩm zeolite
3.4. Khảo sát phổ IR của sản phẩm zeolite
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan