[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng quan các phương pháp phân tích 210Po trong mẫu môi trường bằng hệ phổ kế alpha

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng quan các phương pháp phân tích 210Po trong mẫu môi trường bằng hệ phổ kế alpha
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BỨC XẠ ALPHA VÀ POLONIUM
1 1 Cơ sở lý thuyết về bức xạ alpha.
1.2 Tổng quan về polonium.
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU HỆ ĐO ALPHA ANALYS
2.1 Tiện ích.
2.2 Buồng chân không.
2.3 Detector.
2.4 Bộ tiền khuếch đại.
2.5 Bộ khuế đại.
2.6 Bộ ADC (bộ biến đổi tương tự thành số).
2 7 Máy phân tích biên độ đa kênh MCA.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 210Po TRONG MẪU NƯỚC BẰNG HỆ PHỔ KẾ ALPHA
3.1 Mục đích.
3.2 Nguyên tắc.
3.3 Hóa chất và thiết bị.
3 4 Phương pháp.
3 5 Đo lường.
3.6 Biểu thức kết quả.
3.7 Kiểm soát chất lượng phép đo.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1: CHUẨN BỊ HÓA CHẤT
PHỤ LỤC 2: CÁC CÔNG THỨC TÍNH SAI SỐ
[/tomtat]

Bài viết liên quan