[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học trên cao ethyl acetate của cây mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe Pentandra (L.) Miq., họ chùm gửi (Loranthceae) ký sinh trên cây xoài Mangifera Indica, họ đào lộn hột (Anacardiaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học trên cao ethyl acetate của cây mộc ký ngũ hùng Dendrophtoe Pentandra (L.) Miq., họ chùm gửi (Loranthceae) ký sinh trên cây xoài Mangifera Indica, họ đào lộn hột (Anacardiaceae)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Cây mộc ký ngũ hùng – cây ký sinh
1.1.1 Đặc tính thực vật
1.1.2 Nghiên cứu về dược tính
1.1.3 Nghiên cứu về hóa học
1.2 Cây Xoài – Cây chủ
1.2.1 Đặc tính thực vật
1.2.2 Nghiên cứu về dược tính
1.2.3 Nghiên cứu về hóa học
Chương 2 THỰC NGHIỆM
2.1 Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị
2.1.1 Nguyên liệu
2.1.2 Hóa chất
2.1.3 Thiết bị
2.2 Điều chế cao thô
2.3 Cô lập các hợp chất từ cao EA
2.3.1 Sắc kí cột cho phân đoạn EA.1
2.3.2 Sắc kí cột cho phân đoạn EA.2
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Khảo sát cấu trúc hóa học của chất MX10
3.2 Khảo sát cấu trúc hóa học của chất MX11
Chương 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan