[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hoá học trên lá Xa kê Artocarpus altilis (Park) thuộc họ dâu tằm Moraceae

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hoá học trên lá Xa kê Artocarpus altilis (Park) thuộc họ dâu tằm Moraceae
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Đại cương về cây Xa kê
1.1.1. Mô tả thực vật
1.1.1.1. Khái quát
1.1.1.2. Mô tả
1.1.2. Phân bố và sinh thái
1.2. Y học dân gian của cây Xa kê
1.2.1. Thành phần hoá học
1.2.2. Hoạt tính sinh học
1.2.3. Công dụng của Xa kê
1.2.4. Bài thuốc có Xa kê
1.3. Công trình nghiên cứu trên cây Xa kê
1.3.1. Thành phần hoá học
1.3.2. Hoạt tính sinh học
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phân lập và tinh chế
2.1.1. Phương pháp sắc kí bản mỏng
2.1.2. Phương pháp sắc kí cột
2.1.3. Phương pháp phổ
2.2. Thử hoạt tính
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM
3.1. Hoá chất thiết bị
3.1.1. Hoá chất
3.1.2. Thiết bị
3.2. Phân lập và tinh chế chất
3.2.1. Điều chế cao thô từ lá Xa kê
3.2.2. Phân lập các chất từ lá Xa kê
3.2.2.1. Phân lập
3.2.2.2. Tinh chế
3.3. Thử hoạt tính kháng đái tháo đường
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ – THẢO LUẬN
4.1. Thành phần hoá học
4.2. Hoạt tính sinh học
4.2.1. Xác định độ ẩm cao
4.2.2. Dựng đường chuẩn
4.2.3. Hoạt tính sinh học
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan