[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp giải các dạng toán khó Sinh học 12 - Huỳnh Quốc Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chuyên đề I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP PHÂN TỬ
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ADN VÀ NHÂN ĐÔI ADN
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ARN, PROTEIN, CƠ CHẾ PHIÊN MÃ VÀ CƠ CHẾ DỊCH MÃ
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
C. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
Chuyên đề II: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ NST VÀ NGUYÊN PHÂN
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ GIẢM PHÂN VÀ THỤ TINH.
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
C. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC VÀ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST.
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
Chương III: QUY LUẬT DI TRUYỀN MENĐEN
A. QUY LUẬT PHÂN LY
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
B. HAI CẶP TÍNH TRẠNG PHÂN LI ĐỘC LẬP
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
C. NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG PHÂN LI ĐỘC LẬP
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
Chuyên đề IV: QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN
I. Kiến thức cơ bản và các biểu thức cần nhớ.
II. Bài tập tự luận.
III. Bài tập trắc nghiệm.
>>> Khám phá tư duy giải nhanh thần Bộ đề luyện thi Quốc gia môn Sinh học
[/tomtat]

Bài viết liên quan