[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa họcTập 1 + 2


[/kythuat]
[tomtat]
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học Tập 1 + 2 - Phạm Sỹ Lựu
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH
1.1. Công thức giải nhanh hóa học đại cương và vô cơ.
1.2. Công thức giải nhanh hóa học hữu cơ.
Bài tập tự luyện phương pháp công thức giải nhanh.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN NHANH
I. Cơ sở của phương pháp
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp suy luận nhanh.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN
 I. Cơ sở của phương pháp.
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp biện luận.
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ
I. Cơ sở của phương pháp
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp đô thị.
Chương 5: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. Cơ sở của phương pháp
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp bảo toàn khối lượng.
Chương 6: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
I. Cơ sở của phương pháp
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện bảo phương pháp bảo toàn nguyên tố. 
Chương 7: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ECLECTRON
I. Cơ sở của phương pháp
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp bảo toàn Electron
Chương 8: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
I. Cơ sở của phương pháp.
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp bảo toàn điện tích.
Chương 9: PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG.
I. Cơ sở của phương pháp.
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp tăng giảm khối lượng.
Chương 10: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI
I. Cơ sở của phương pháp.
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp quy đổi.
Chương 11: PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN CHẤT LƯỢNG
I. Cơ sở của phương pháp.
II. Phân dạng bài tập và bài tập mẫu.
III. Bài tập tự luyện phương pháp tự chọn chất lượng.
>>> Phương Pháp Và Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương Vô Cơ - Đỗ Xuân Hưng
[/tomtat]

Bài viết liên quan