[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát nguyên lý và thiết kế tổng thể thiết bị chụp X-quang tần số cao 500mA (Digital Controlled X-Ray System)

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát nguyên lý và thiết kế tổng thể thiết bị chụp X-quang tần số cao 500mA (Digital Controlled X-Ray System)
MỤC LỤC
Phần 1: KHẢO SÁT NGUYÊN LÝ TỔNG THỂ THIẾT BỊ CHỤP X- QUANG TẦN SỐ CAO 500MA
A. TỔNG QUAN
A1. Sự ra đời và phát triển.
A2. ưu thế và hạn chế.
A3. Phân loại X- Quang.
B. NGUYÊN LÝ VÀ CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ X– QUANG
B1. Bức xạ tia X.
B2. Đặc trưng cơ bản của tia X.
B3. Ảnh X – Quang.
B4. Cấu trúc cơ bản của hệ thống.
C. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH CÁC KHỐI VÀ PHẦN TỬ CẤU THÀNH THIẾT BỊ
C1. Khối tạo và định vị chùm tia X.
C2. Khối định vị chụp (điều khiển bằng tay, giá đỡ, đường ray, bàn bệnh nhân).
C3. Khối nguồn cao áp (biến áp cao áp, dao động cao tần công suất).
C4. Khối điều khiển (điều hành hệ thống, đặt chương trình và hiển thị).
C5. Khối nguồn công suất và nguồn nuôi hệ thống.
C6. Khối thu ảnh và rửa tráng phim.
Phần 2: THIẾT KẾ TỔNG THỂ THIẾT BỊ CHỤP X – QUANG TẦN SỐ CAO 500MA
A. ĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
A1. Đặc điểm, ưu thế.
A2. Cấu trúc thiết bị.
A3. Điều kiện kỹ thuật an toàn bắt buộc khi lắp đặt và sử dụng.
A4. Thông số kỹ thuật.
B. TIÊU CHUẨN LẮP RÁP VẬN HÀNH THIẾT BỊ
B1. Tháo dỡ.
B2. Lắp ráp và kích thước tổng thể.
B3. Cài đặt tham số, chương trình, kiểm tra và vận hành chụp x- quang.
B4. Cơ khí và điện tử (Gồm có 29 bản vẽ).
BÁO CÁO TÓM TẮT
PHỤ LỤC CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ
[/tomtat]

Bài viết liên quan