[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát trong điều kiện nhiệt độ cao hệ hợp kim cứng BK, TK sử dụng trong chế tạo dao cắt, khoan khai thác đá

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát trong điều kiện nhiệt độ cao hệ hợp kim cứng BK, TK sử dụng trong chế tạo dao cắt, khoan khai thác đá
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
I.1. Khái quát về luyện kim bột
I.II. Quy trình công nghệ chung của luyện kim bột
I.II. Quy trình công nghệ chung của luyện kim bột
I.3. Hợp kim cứng BK, TK và phương pháp chế tạo
I.3.1 Khái quát về hợp kim cứng hệ BK, TK
I.3.2. Các bước chế tạo hợp kim cứng hệ BK, TK
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
II.1. Phân tích nhiệt chuyển biến pha TG - Dta
II.1.1. Quá trình phát triển
II.1.2. Những nguyên tắc cơ bản
II.1.3. Mục đích của phân tích nhiệt
II.1.4. Kỹ thuật đường cong nhiệt vi sai DTA
II.1.5. Phương pháp phân tích nhiệt khối lượng (TG, DTG)
II.1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến đường cong nhiệt
II.1.7. Cách đọc và xác định đường cong nhiệt DTA, TG, DTG
II.2. Thử mài mòn và ma sát
II.2.1. Sơ lược về ma sát
II.2.2. Cơ chế mài mòn của các bề mặt kim loại
II.3. Đo độ cứng
II.3.1. Sơ lược về độ cứng
II.3.2. Các phương pháp đo độ cứng
II.4. Nghiên cứu tổ chức tế vi
II.5. Phân tích Rơnghen
II.5.1. Cơ sở lý thuyết
II.5.2. Bản chất của tia X
II.5.3. Sự tương tác của tia X với vật chất
Chương 3: THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
III.1. Phân tích nhiệt chuyển biến pha TG – DTA - DSC
III.1.1. Thiết bị sử dụng
III.1.2. Quy trình chuẩn bị và phân tích
III.1.3. Các kết quả phân tích
III.1.4. Nhận xét
III.2. Đo độ mài mòn và hệ số ma sát
III.2.1. Thiết bị
III.2.2. Chuẩn bị mẫu
III.2.3. Các bước tiến hành thử nghiệm
III.2.4. Kết quả đo mài mòn và hệ số ma sát
III.4. Đo độ cứng
III.3.1. Thiết bị
III.3.2. Chuẩn bị mẫu
III.3.3. Các bước tiến hành thử nghiệm
III.3.4. Kết quả đo độ cứng trên các mẫu hợp kim cứng
III.3.5. Nhận xét
III.4. Nghiên cứu tổ chức tế vi
III.4.1. Thiết bị thử nghiệm
III.4.2. Quy trình phân tích ảnh tổ chức tế vi tại nhiệt độ phòng
III.4.3. Quy trình quan sát và chụp ảnh tổ chức tế vi tại nhiệt độ cao
III.4.4. ứng dụng nghiên cứu tổ chức tế vi
III.5. Phân tích cấu trúc pha bằng nhiễu xạ tia X
III.5.1. Thiết bị sử dụng
III.5.2. Quy trình chuẩn bị
III.5.3. Phân tích cấu trúc
III.5.4. Xử lý kết quả
III.5.5. Giản đổ nhiễu xạ Rơnghen của một số mẫu hợp kim cứng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan