[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THIẾT BỊ, KIỂM TRA VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
1.1. Tổng quan về chất lượng trong sản xuất.
1.2. Tổng quan về đánh giá năng lực thiết bị và quá trình sản xuất.
1.3. Tổng quan về kiểm tra và theo dõi quá trình sản xuất.
1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
1.5. Nhận xét và kết luận.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THIẾT BỊ, QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ KIỂM TRA, THEO DÕI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
2.1. Cơ sở lý thuyết xác suất thống kê.
2.2. Phương pháp và công cụ sử dụng đánh giá năng lực của thiết bị và quá trình sản xuất.
2.3. Điều chỉnh quá trình gia công.
2.4. Công cụ và phương pháp sử dụng trong kiểm tra quá trình sản xuất.
2.5. Đánh giá quá trình sản xuất thông qua các biểu đồ kiểm tra.
2.6. Nhận xét và kết luận.
Chương 3: PHẦN MỀM HỔ TRỢ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THIẾT BỊ, KIỂM TRA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
3.2. Công cụ phần mềm SPC.
3.3. Kết quả đánh giá.
3.4. Kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất của thiết bị tại nhà máy sữa Vinamilk Quy Nhơn.
3.5. Nhận xét và kết luận.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan