[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần của Carrageenan từ rong sụn ở Ninh Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần của Carrageenan từ rong sụn ở Ninh Thuận
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về rong sụn.
1.2. Tổng quan về carrageenan.
1.3. Phương pháp tách chiết carrageenan.
1.4. Khái quát về màng bao.
1.5. Tình hình nghiên cứu về rong sụn.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀO THẢO LUẬN
3.1. Xác định một số thành phần hóa học và các nguyên tố vi lượng chủ yếu của rong sụn Ninh Thuận.
3.2. Nghiên cứu dung môi và điều kiện chiết carrageenan từ rong sụn.
3.3. Xử lí rong sụn trước khi chiết.
3.4. Xây dựng quy trình chiết carrageenan.
3.5. Tinh sạch carrageenan.
3.6. Định danh carrageenan thu được từ rong sụn.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan