[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp trung hoà và ổn định chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gang theo công nghệ lò cao của Nhà máy luyện gang Công ty Gang thép Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất giải pháp trung hoà và ổn định chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gang theo công nghệ lò cao của Nhà máy luyện gang Công ty Gang thép Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I - TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT GANG THEO CÔNG NGHỆ LÒ CAO CỦA THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2003-2006.
I.1. Tổng quan về sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Thế giới và của Việt Nam:
I.1.1. Khái quát về sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Thế giới:
I.1.2. Khái quát về sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Nhà máy luyện gang thuộc Công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO):
I.2. Yêu cầu chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Thế giới và của Việt Nam:
I.2.1. Yêu cầu chất lượng quặng sắt và than Cốc cho sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Thế giới:
I.2.2. Yêu cầu chất lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Nhà máy luyện gang thuộc TISCO từ năm 2003-2006:
Chương II - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẶNG SẮT, THAN CỐC VÀ NGUYÊN LIỆU TRỢ DUNG CHO SẢN XUẤT GANG THEO CÔNG NGHỆ LÒ CAO CỦA CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN (THUỘC TCTY THÉP VIỆT NAM).
II.1. Đánh giá thực trạng chất lượng quặng sắt của CTy GTTN (TISCO):
II.1.1. Tiềm năng nguồn quặng sắt Việt Nam:
II.1.2. Thực trạng khai thác, chế biến và chất lượng quặng sắt của TISCO:
II.2. Đánh giá thực trạng chất lượng than mỡ luyện cốc của TISCO:
II.2.1. Đánh giá tiềm năng nguồn than mỡ để luyện Cốc của Việt Nam:
II.2.2. Thực trạng khai thác, chế biến và chất lượng than mỡ luyện cốc của TISCO:
II.3. Đánh giá thực trạng khai thác, chế biến và chất lượng nguyên liệu trợ dung của TISCO:
II.3.1. Thực trạng khai thác và chế biến đá vôi của TCTy Thép Việt Nam:
II.3.2. Thực trạng khai thác và chế biến Đôlômít của TCTy Thép Việt Nam:
II.3.3. Thực trạng khai thác và chế biến Quắczit của TCTy Thép Việt Nam:
II.3.4. Nguồn Fenspat, thực trạng khai thác và chế biến Fenspat:
II.3.5. Nguồn Bentonit, thực trạng khai thác và chế biến Bentonit:
Chương III – ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GANG ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ LÒ CAO CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG THUỘC CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2003 – 2006.
III.1. Cơ sở vật chất và Công nghệ:
III.2. Yếu tố chất lượng nguyên liệu đầu vào:
III.2.1. Chất lượng quặng sắt:
III.2.2. Yêu cầu chất lượng than mỡ luyện cốc và than Cốc cho Lò cao:
III.2.3. Yêu cầu chất Trợ dung:
III.3. Chủng loại, chất lượng và khả năng cạnh tranh sản phẩm của Nhà máy luyện gang thuộc TISCO:
III.3.1. Chủng loại sản phẩm:
III.3.2. Chất lượng:
Chương IV – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TRUNG HOÀ VÀ ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT GANG THEO CÔNG NGHỆ LÒ CAO TẠI NHÀ MÁY GANG THUỘC CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN.
IV.1. Cơ sở xây dựng các giải pháp:
IV.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu để sản xuất gang Lò cao:
IV.1.2. Chất lượng và giá nguyên liệu cho sản xuất gang Lò cao:
IV.2. Giải pháp trung hoà và ổn định chất lượng nguyên liệu cho sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Nhà máy luyện gang thuộc TISCO:
IV.2.1. Mục đích của giải pháp trung hoà và ổn định chất lượng:
IV.2.2. Yêu cầu phối liệu lò cao:
IV.2.3. Yêu cầu của trung hò chất lượng quặng sắt:
IV.2.4. Nguyên lý trung hoà:
IV.2.5. Các phương pháp trung hoà nguyên liệu:
IV.2.6. Giải pháp trung hoà nguyên liệu ở Lò cao của Nhà máy Luyện gang thuộc TISCO:
IV.3. Các giải pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào cho luyện gang theo công nghệ Lò cao:
IV.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng quặng sắt:
IV.3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng than Cốc:
IV.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng quặng thiêu kết:
IV.4. Các giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng sản xuất gang theo công nghệ Lò cao của Nhà máy luyện gang thuộc TISCO:
IV.4.1. Các giải pháp về kỹ thuật và đầu tư đổi mới công nghệ:
IV.4.2. Nhóm các giải pháp về tổ chức quản lý, đào tạo nhân lực và tài chính:
IV.4.3. Nhóm các giải pháp về KHCN và hợp tác Quốc tế:
IV.5. Giải pháp ổn định chất lượng quặng sắt và than Cốc cho Dự án đầu tư cải tạo giai đoạn II của Nhà máy luyện gang thuộc TISCO:
IV.5.1. Lựa chọn tỷ lệ phối liệu quặng sắt:
IV.5.2. Lựa chọn tỷ lệ phối liệu các loại than mỡ để luyện Cốc tại Nhà máy Cốc hoá của TISCO:
IV.6. Tiến trình thực hiện các giải pháp:
IV.7. Đánh giá và phân tích hiệu quả các giải pháp:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan