[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng phục hồi cách điện bề mặt của silicon sử dụng trong cách điện cao áp chế tạo bằng vật liệu compozit phủ silicon sau khi chịu tác động phá huỷ bề mặt (phóng điện/plazma)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng phục hồi cách điện bề mặt của silicon sử dụng trong cách điện cao áp chế tạo bằng vật liệu compozit phủ silicon sau khi chịu tác động phá huỷ bề mặt (phóng điện/plazma)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁCH ĐIỆN COMPOSITE
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Vỏ polymer và lớp phủ cao su silicone của cách điện composite
1.3. Các phương pháp kiểm tra cách điện composit
1.4. Kết quả kiểm tra cách điện composit
1.5. Xếp hạng vật liệu đối với cách điện ngoài trời
1.6. Hiệu ứng phân cực điện áp khi vận hành
1.7. Các đặc tính nhiễm bẩn lên cách điện polime
CHƯƠNG II : ĐẶC TÍNH KHÔNG DÍNH NƯỚC CỦA CAO SU SILICONE
2.1. Những đặc tính của cao su silicone- polydimethylsiloxane
2.2. Cách điện cao áp ngoài trời với thành phần cao su silicone
CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHỤC HỒI ĐẶC TÍNH KHÔNG DÍNH NƯỚC CỦA CAO SU SILICONE SAU KHI CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA VẦNG QUANG/PLASMA
3.1. Vật liệu
3.2. Các điều kiện thử nghiệm trong quá trình chịu tác động của các phóng điện
3.3. Các phương tiện, thiết bị sử dụng để đo đạc xác định các đặc tính của vật thử nghiệm
3.4. Các kết quả thực nghiệm
CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÁCH ĐIỆN COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
4.1. So sánh cách điện gốm truyền thống với cách điện composite (polymer)
4.2. Ứng dụng cách điện composite tại hệ thống điện Việt Nam
4.3. Một số sản phẩm cách điện composite được chào bán trên thị trường Việt Nam
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan