[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinesterase và polygalacturonase của aspergillus niger

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tổng hợp pectinesterase và polygalacturonase của aspergillus niger
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Enzym pectinase.
1.2. Nấm mốc Aspergillus niger.
1.3. Quá trình thu nhận enzym pectinase từ vi sinh vật.
1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về enzym pectinase.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân lập nấm mốc từ các nguồn tự nhiên.
3.2. Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của chủng A.niger.
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh tổng hợp enzyme pectinesternase và polygalacturonase của A.niger.
3.4. Tối ưu hóa điều kiện lên men sinh tổng hợp enzyme PG và PE của chủng nấm mốc A.niger PL.
3.5. Tinh sạch enzyme.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan