[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu qui trình công nghệ khai thác các hoạt chất sinh học từ côn trùng và động vật biển để sản xuất thực phẩm chức năng tăng cường thể lực cho vận động viên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu qui trình công nghệ khai thác các hoạt chất sinh học từ côn trùng và động vật biển để sản xuất thực phẩm chức năng tăng cường thể lực cho vận động viên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Vận động thể thao với trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
2. Hoạt chất thiên nhiên trong thực phẩm là nguồn dinh dưỡng và là thực phẩm Thuốc có giá trị và rất quan trọng với sức khoẻ con người.
3. Testosterone và các hormone steroid với sự mệt mỏi trong luyện tập thể thao và huấn luyện quá sức và tác dụng của hormon steroid trong cơ thể được bổ sung qua đường thực phẩm chức năng.
4. Mối liên quan giữa Testosteron, Lactat dehydrogenaza (LDH) và axit lactic trong vấn đề mệt mỏi và hồi phục của vận động viên.
5. Thiếu máu do mệt mỏi trong luyện tập, thi đấu quá sức và biện pháp hồi phục.
6. ứng dụng các bài thuốc dân gian và cổ truyền vào việc bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm thuốc nhằm tăng cường thể lực cho các vận động viên Việt nam.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu.
2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
A. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ
1. Kết quả nghiên cứu phân tích điều tra hoạt chất sinh học trong các đối tượng nguyên liệu cá cơm, cá chìa vôi, hàu và kiến, mối.
2. Kết quả nghiên cứu về qui trình tạo bột nguyên liệu cho chế phẩm Phunamine, Thienamix, Nacamix.
3. Kết quả nghiên cứu về qui trình tạo viên tăng lực Phunamine.
B. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỬ NGHIỆM VIÊN TĂNG LỰC PHUNAMINE TRÊN VĐV
1. Đánh giá về tác dụng sức bền trên vận động viên.
2. Đánh giá về tác dụng tăng cường thần kinh phản xạ trí nhớ trên vận động viên.
IV. THẢO LUẬN
V. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan