[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thùng xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thùng xe/năm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thùng xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thùng xe/năm
MỤC LỤC
TÓM TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1 KHẢO SÁT TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan tình hình công nghiệp ôtô và thùng xe ở trong nước
1.2 Phân tích dự đoán nhu cầu đóng mới, sửa chữa, nâng cấp thùng xe tại Việt Nam
Chương 2 THỰC TRẠNG CỦA CÁC TRANG THIẾT BỊ CHẾ TẠO VỎ XE MÁY ĐƯỢC ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NĂM 2000 TẠI CTY CPCK CỔ LOA
2.1 Năng lực Công ty CPCK Cổ Loa, tình hình sản xuất cơ khí
2.2 Thực trạng của các trang thiết bị dùng cho chế tạo vỏ xe máy được đầu tư tại Cty CPCK Cổ Loa
Chương 3 THIẾT KẾ THÙNG XE
3.1 Phân tích đối tượng nghiên cứu, lựa chọn mẫu điển hình
3.2 Phân tích chế độ làm việc và các đặc tính yêu cầu kỹ thuật của thùng xe tải thông dụng đến 3T
3.3 Phân tích cấu trúc mảng đối với thùng xe
3.4 Phân tích kết cấu, vật liệu, công nghệ, phưng pháp ghép nối giữa các mng, ghép nối với khung chassis, khung ben nâng hàng, nguyên lý làm việc.
3.5 Thiết kế thùng xe tải nhẹ đến 3 tấn
Chương 4 THIẾT KẾ, LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THÙNG XE
4.1 Phân tích tổng quan về công nghệ chế tạo
4.1.1 Khảo sát công nghệ hiện có của các đơn vị khác
4.1.2 Phân tích thiết kế thùng xe, lựa chọn công nghệ chế tạo phù hợp
4.1.3 Phân tích công nghệ theo các tiêu chí về giá thành, sn lượng, chất lượng xe ôtô
4.1.4 Phân tích tổng quan, lựa chọn chuẩn bị trang thiết bị mặt bằng nhà xưởng
4.2 Lập quy trình công nghệ
Chương 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN
5.1 Phân tích mặt bằng nhà xưởng hiện có của Công ty
5.2 Thiết kế dây chuyền
5.2.1 Một số tính toán chung
5.2.2 Một số tính toán khác
5.2.3 Các tính toán về trang thiết bị, lắp đặt đầu tư bổ xung
5.2.4 Các chi phí dự phòng khác
5.3 Tính toán hiệu quả kinh tế
Chương 6 HOÀN THIỆN DÂY CHUYỀN, CHẾ TẠO THỬ NGIỆM
6.1 Lập sơ đồ trang thiết bị phù hợp giữa quy trình công nghệ và mặt bằng nhà xưởng
6.2 Lập sơ đồ vị trí công nghệ phù hợp giữa công nghệ, thiết bị và nhân sự
6.3 Lập kế hoạch lắp đặt trang thiết bị
6.4 Lập kế hoạch vận hành, chạy thử nghiệm, sản xuất thử sản phẩm mới
6.5 Lắp đặt dây chuyền công nghệ
KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan