[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm để chẩn đoán nhanh bệnh sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue và bệnh Viêm đường hô hấp cấp (SARS) ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm để chẩn đoán nhanh bệnh sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue và bệnh Viêm đường hô hấp cấp (SARS) ở Việt Nam
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
A. NGHIÊN CỨU VIRUS DENGUE GÂY NÊN BỆNH SỐT DENGUE/ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở VIỆT NAM
1.1 Bệnh sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue
1.1.1 Biểu hiện lâm sàng
1.1.2 Tác nhân truyền bệnh
1.1.3 Tình hình dịch bệnh trên thế giới
1.1.4 Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam
1.2 Virus Dengue
1.2.1 Đặc điểm hình thái và cấu trúc
1.2.2 Genome của virus
1.2.3 Chu trình nhân lên và cơ chế gây bệnh của virus Dengue
1.2.4 Đặc điểm kháng nguyên
1.2.4.1 Phát hiện kháng thể
1.2.4.2 Phân lập virus
B. NGHIÊN CỨU VIRUS CORONA GÂY BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP SARS Ở VIỆT NAM
1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2 Các nghiên cứu tại Việt nam
Chương II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
A. BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH SỐT DENGUE/ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
2.1 Đối tượng và vật liệu
2.1.1 Đối tượng
2.1.2 Vật liệu
2.1.3 Hoá chất
2.2 Trang thiết bị
2.3 Phương pháp
2.3.1 Các phương pháp sản xuất kháng nguyên và Kháng huyết thanh
2.3.2 Phương pháp sản xuất kháng huyết thanh
2.3.3 Phương pháp ELISA phát hiện IgM
2.3.4 Kỹ thuật trung hoà (Neutralization Test - NT)
2.3.5 Phương pháp miễn dịch hấp phụ liên kết men phát hiện KT IgG (GAC- ELISA)
2.4 Các phương pháp phân lập và xác định type virus
2.4.1 Cấy truyền trên não chuột ổ (1-3 ngày tuổi)
2.4.2 Phương pháp phân lập virus trên tế bào muỗi Aedes. albopictus dòng C6/36.
2.4.3 Kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang trực tiếp (Direct ImmunoFluorescent Antibody Assay – DFA).
2.4.4 Kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp (Indirect ImmunoFluorescent AntibodyAssay – IFA).
2.4.5 Kỹ thuật Trung hoà giảm đám hoại tử ( Plaque Reduction Neutralization Test - PRNT )
2.4.6 Phương pháp tổng hợp dây chuyền chuỗi nhờ polymerase (RT-PCR - Polymerase Chain Reaction)
B. BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP SARS
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Vật liệu
2.2.1 Mẫu bệnh phẩm
2.2.2 Tế bào
2.2.3 Sinh phẩm khác
2.2.4 Môi trường và hoá chất
2.2.5 Trang thiết bị và dụng cụ
2.3 Phương pháp
2.3.1 Phân lập virus SARS-CoV
2.3.2 Tạo plasmid tái tổ hợp
2.3.3 Biểu lộ và tinh sạch kháng nguyên
2.3.4 Phương pháp hấp phụ miễn dịch liên kết enzyme tóm bắt kháng thể IgM (MAC- ELISA)
2.3.5 Phương pháp Western Blot
Chương III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐÓAN NHANH BỆNH SỐT DENGUE/ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
3.1 Nuôi cấy virus Dengue type I (D1), virus Dengue type II (D2), virus Dengue type III (D3) và virus Dengue type IV (D4) trên tế bào muỗi Aedes albopictus dòng C6/36.
3.1.1 Nhân virus Dengue type I (D1), virus Dengue type II (D2), virus Dengue type III (D3) và virus Dengue type IV (D4) vào tế bào muỗi Aedes albopictus dòng C6/36 để tách chiết ARN.
3.1.2 Quan sát sự nhân lên của virus Dengue trong tế bào muỗi Aedes albopictus dòng C6/ 36 dưới kính hiển vi điện tử
3.2 Nghiên cứu qui trình công nghệ biểu hiện, tách chiết, tinh chế kháng nguyên Dengue tái tổ hợp các type.
3.2.1 Kháng nguyên Dengue thô
3.2.2 Kháng nguyên tái tổ hợp.
3.2.3 Quy trình tách chiết và tinh chế kháng nguyên tái tổ hợp của virus dengue từ chủng E. coli cho cả bốn typ virus dengue
3.3 Tách dòng và xác định trình tự đọan gen PreM và E của 4 type virus Dengue.
3.3.1 Tách RNA tổng số của tế bào muỗi C6/36
3.3.2 Khuếch đại đoạn gene PreM và E bằng phương pháp RT-PCR
3.3.3 Biểu hiện kháng nguyên màng và vỏ của virus Dengue type 1, 2, 3, 4 trong hệ nấm men Pichia pastoris
3.3.4 Biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên preM-E (gen preM-env) trong Pichia pastoris
3.3.5 Kiểm tra phản ứng của kháng nguyên DxME tái tổ hợp với kháng thể kháng virus Dengue tự nhiên bằng Western Blot
3.4 Thiết kế cặp mồi và xây dựng kế họach tách dòng gen mã hóa kháng nguyên vỏ của virus Dengue các type I, II, III, IV.
3.5 Chế tạo cộng hợp (Gold monoclonal antibodies) gắn kháng nguyên vào giá thể (màng thấm Nitrocellulo membrane)
3.6 Nghiên cứu dung dịch đệm buffer tối ưu dùng trong phản ứng
3.7 Hoàn thiện Bộ sinh phẩm
3.8 Thử nghiệm Bộ sinh phẩm trong phòng thí nghiệm
3.8.1 Thường qui sử dụng Bộ sinh phẩm chẩn đóan nhanh bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue
3.8.2 So sánh kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 204
3.9 Ứng dụng Bộ sinh phẩm trong thực địa 210
3.9.1 Kết quả kiêm tra tại phòng thí nghiệm Sốt xuất huyêt Arbovirus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
3.9.2 Giá thành và chất lượng Bộ sinh phẩm chẩn đóan nhanh bệnh sốt Dengue/ sốt xuất huyết Dengue
3.9.3 Một số hình ảnh khi tiến hành thí nghiệm tại các điểm nghiên cứu
B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT BỘ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (SARS)
3.1 Kháng nguyên tái tổ hợp protein N - SARS-CoV
3.2 Xác định các thông số cơ bản cho bộ sinh phẩm MAC-ELISA chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV
3.2.1 Xác định thời gian sử dụng tối ưu của bộ sinh phẩm.
3.2.2 Xác định độ đặc hiệu của Bộ sinh phẩm
3.2.3 Xác định độ nhạy của sinh phẩm.
3.3 Thành phần bộ sinh phẩm.
3.4 Phát hiện kháng thể IgM trong huyết thanh bệnh nhân SARS và nhân viên y tế có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân SARS.
BÀN LUẬN
1 Một phương pháp chẩn đoán sớm trong phòng thí nghiệm có hiệu quả
2 Trong giai đoạn đầu của dịch SARS, một số phương pháp ELISA được giới thiệu
3 Bộ sinh phẩm MAC- ELISA phát hiện sớm nhiễm virus SARS
4 Toàn bộ bệnh nhân được xác định nhiễm virus SARS-CoV trên lâm sàng đã được khẳng định lại khi phát hiện được kháng thể IgM kháng đặc hiệu virus SARS –CoV thông qua phương pháp MAC-ELISA.
5 Sự xuất hiện của KT kháng đặc hiệu virus SARS-CoV trên một số người không có biểu hiện lâm sàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan