[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ sấy không khí của hệ thống trao đổi nhiệt nhằm tận dụng nhiệt của khí thải, tăng hiệu suất lò hơi trong tổ hợp thiết bị nhiệt công suất đến 300MW

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ sấy không khí của hệ thống trao đổi nhiệt nhằm tận dụng nhiệt của khí thải, tăng hiệu suất lò hơi trong tổ hợp thiết bị nhiệt công suất đến 300MW
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ TRONG TỔ HỢP THIẾT BỊ LÒ HƠI
I.1 Tổng quan về thiết bị bộ sấy không khí trong lò hơi
I.2 Bộ sấy không khí kiểu thu nhiệt (bộ sấy tĩnh)
I.3 Bộ sấy không khí kiểu hồi nhiệt (bộ sấy quay)
Chương II TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ KIỂU HỒI NHIỆT (DẠNG QUAY)
II.1 Mô tả chung bộ sấy không khí kiểu hồi nhiệt (dạng quay)
II.2 Cơ sở tính toán bộ sấy không khí
II.3 Các thông số của bộ sấy không khí loại hồi nhiệt và tính toán bộ sấy
II.3.1 Các thông số kỹ thuật của lò hơi
II.3.2 Các thông số chính của bộ sấy không khí
II.3.3 Tính toán bộ sấy không khí kiểu quay
Chương III CẤU TẠO VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÔĐUL BỘ SẤY KHÔNG KHÍ
III.1 Cấu tạo bộ sấy không khí loại hồi nhiệt (dạng quay)
III.2 Sơ đồ công nghệ chế tạo khối trao đổi nhiệt trong bộ sấy không khí loại hồi nhiệt
III.2.1 Sơ đồ công nghệ chế tạo tấm trao đổi nhiệt
III.2.2 Sơ đồ công nghệ chế tạo tấm ngăn
III.2.3 Sơ đồ công nghệ chế tạo khung vỏ khối trao đổi nhiệt
III.2.4 Sơ đồ công nghệ lắp ráp tổ hợp khối trao đổi nhiệt
Chương IV ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU MỨC ĐỘ MÒN HỎNG CỦA THIẾT BỊ
IV.1 Tình trạng của hiện tượng rò rỉ thiết bị dẫn đến mòn hỏng
IV.2 Giải pháp đề xuất
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan