[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo goòng chở vật liệu đổ tải bằng mở đáy cho các mỏ than hầm lò Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo goòng chở vật liệu đổ tải bằng mở đáy cho các mỏ than hầm lò Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN CHUNG VÀ PHƯƠNG ÁN SẢN PHẨM
I.1. Tổng quan chung.
I.1.1. Sơ lược về tình hình khai thác than trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam một số năm gần đây.
I.1.2. Tình hình vận tải tại các mỏ than hầm lò hiện nay.
I.2. Công nghệ vận tải bằng goòng và phương án sản phẩm.
I.2.1. Giới thiệu một số loại goòng đang sử dụng hiện nay.
I.2.2. Một số loại goòng mở đáy của nước ngoài.
I.2.3. Các số liệu điều tra khảo sát.
I.2.4. Các hình thức dỡ tải.
I.2.5. Công nghệ vận tải bằng goòng.
I.2.6. Lựa chọn phương án công nghệ và sản phẩm.
Chương II: LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ, LẬP TÀI LIỆU THIẾT KẾ SẢN PHẨM
II.1. Lựa chọn các thông số.
II.1.1. Xác định các thông số chính.
II.1.2. Lựa chọn kết cấu.
II.1.3. Thông số kỹ thuật của goòng mở đáy.
II.1.4. Mô tả kết cấu chính.
II.2. Lập tài liệu thiết kế.
II.2.1. Các yêu cầu về thiết kế.
II.2.2. Các bản vẽ thiết kế.
II.2.3. Các yêu cầu về vật liệu chế tạo.
Chương III: TÍNH TOÁN CHUNG VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM
III.1. Tính toán chung.
III.1.1. Tính chọn kích thước cửa tháo đáy.
III.1.2. Tính áp lực cửa tháo đáy.
III.1.3. Tính thời gian tháo tải goòng mở đáy.
III.1.4. Tính bán kính và tốc độ của goòng khi qua các đoạn đường cong.
III.1.5. Lựa chọn, tính toán thiết kế cụm móc khoá đáy xe goòng (cánh cửa).
III.2. Tính kiểm nghiệm độ ổn định của xe goòng.
III.3. Đánh giá năng suất vận tải của goòng mở đáy (GMĐ2,8) với goòng BШ5 - 3,3m3.
Chương IV: CHẾ TẠO, THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
IV.1. Chế tạo sản phẩm.
IV.1.1. Chế tạo xe goòng.
IV.1.2. Chế tạo hệ thống thử nghiệm.
IV.2. Thử nghiệm.
IV.2.1. Phương pháp thử nghiệm.
IV.3. Đánh giá sơ bộ chất lượng sản phẩm.
IV.4. Bố trí công nghệ dỡ tải của goòng mở đáy.
IV.4.1. Bố trí khu vực dỡ tải.
IV.4.2. Một số yêu cầu của hệ thống dỡ tải.
Chương V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan