[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo điện não

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo điện não
MỤC LỤC
TÓM TẮT ĐỀ TÀI 
VIẾT TẮT
Chương 1: KHẢO SÁT MỘT SỐ MÁY ĐO ĐIỆN NÃO ĐỘC TẬP
1.1. Một số máy đo điện não độc lập hiện nay.
1.2. Yêu cầu an toàn đối với máy đo điện não.
1.2.1. Các chỉ số an toàn đối với máy đo điện não.
1.2.2. Các bài test độ an toàn điện của máy đo.
Chương 2: HOÀN THIỆN MÁY ĐO ĐIỆN NÃO ĐỘC LẬP
2.1. Chỉ tiêu chất lượng của máy đo điện não BRAINSCOPE II.
2.2. Hoàn thiện phần cứng.
2.2.1. Hoàn thiện thiết kế mạch khuếch đại và lọc.
2.2.2. Hoàn thiện chức năng đo điện trở tiếp xúc.
2.2.3. Thiết kế mạch số.
2.2.4. Hộp máy tính nhúng.
2.2.5. Khối cách ly.
2.3. Xây dựng phần mềm điều khiển (FIRMWARE) cho máy đo điện não.
2.3.1. Thiết kế phần mềm cho vi xử lý.
2.3.2. Xử lý tín hiệu điện não trên vi xử lý.
2.3.3. Giao thức truyền thông với máy tính.
2.4. Xây dựng phần mềm trên máy tính nhúng cho máy đo điện não.
2.4.1. Thiết kế tổng thể phần mềm điều khiển trên máy tính nhúng.
2.4.2. Module phần mềm ghép nối.
2.4.3. Module xử lý tín hiệu.
2.4.4. Module phần mềm hiển thị.
Chương 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
3.1. Phương pháp đánh giá.
3.2. Thử nghiệm, đánh giá phần cứng và phần mềm.
Chương 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan